top of page

MuX 1.9 ตัวแรก ก็ติดตั้ง Cruise ได้

MUX 1.9 ตัวแรก ไม่มี Cruise control ไม่ต้องน้อยใจ ติดเพิ่มได้ ใช้งานเหมือนตัวใหม่เด๊ะๆ ปลอดภัย กดป่มเพิ่ม/ลดความเร็วได้ที่ละ 1 km/h ขึ้นเนิน/ลงเนิน ระบบจะทำการเติม/ผ่อนคันเร่งให้ มีIconโชว์สถานะบนจอMID ไม่ใช้กล่องพ่วง!! ไม่มีค้างแน่นอน ติดตั้งไปหลายสิบคันแล้ว ลูกค้าชอบทุกคน! ใครต้องการใช้ Cruise ระบบของเราตอบโจทย์แน่นอน 100% 9,900 บาท เท่านั้น ใช้อะไหล่แท้เบิกศูนย์ทุกรายการ

bottom of page