top of page

แก้งาน Remap ตอน แก้มั่วซั่ว รถเลยเอ๋อ


งานรีแมพ ต้องผ่านการทดลองมาก่อนว่าตารางไหน มีผลอย่างไรกับการทำงานของรถยนต์ อันไหนไม่เกี่ยว อย่าไปยุ่ง! เดี๋ยวงานจะงอก

..รถลูกค้าMuX ตัวท้อปรุ่นล่าสุด มีCruise ติดมาจากโรงงานแล้ว เข้ามาให้เราแก้งานREMAPด้วยอาการ ใช้ Cruise แล้วเกียร์ออโต้เอ๋อ เปิดCruise วิ่ง เกียร์สับลงมา เกียร์ 4 เอง รอบเครื่องตวัดขึ้นสูง

ในรถ DMAX/MuX จะมีอยู่ตารางนึง ตารางนี้ ถ้าช่างมีความละเอียดอ่อนและใส่ใจ เคยลองเปลี่ยนค่าแล้วขับดูก่อนจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่ ดันเต็มรถเพี้ยนอีกต่างหาก!

และสำหรับรถที่มี Cruise control เกียร์ออโต้!!!!

ตัวแปรนี้ คาดว่าน่าจะเอาไว้สั่งการระบบเกียร์ออโต้

ซึ่งถ้าช่างทะลึ่งดันเต็มเมื่อไหร่ กล่องเกียร์ จะคิดว่า

กล่องหลักเครื่องยนต์ ต้องการกำลังเต็มที่ ตลอดเวลา

ผลลัพท์คือ..........

เกียร์ถูกสั่งให้เปลี่ยนลงเกียร์ต่ำเหมือน Kick down

งานรีแมพ ต้องมีความละเอียดอ่อน รอบคอบ และลองกับรถช่างมาก่อน ไม่ใช่เอารถลูกค้าคันเป็นล้านเป็นหนูลองยา

ทุกตัวแปร ทุกตาราง มันมีความหมายของมันหมด เชื่อเถอะญี่ปุ่นไม่ได้ทำเกินหรอก

รับแก้งาน Remap ISUZU ทุกอาการ ติดต่อ แฮก 094-976-1480

bottom of page