Recent Posts

Archive

Tags

แก้งาน Remap ตอน แก้มั่วซั่ว รถเลยเอ๋อ


งานรีแมพ ต้องผ่านการทดลองมาก่อนว่าตารางไหน มีผลอย่างไรกับการทำงานของรถยนต์ อันไหนไม่เกี่ยว อย่าไปยุ่ง! เดี๋ยวงานจะงอก

..รถลูกค้าMuX ตัวท้อปรุ่นล่าสุด มีCruise ติดมาจากโรงงานแล้ว เข้ามาให้เราแก้งานREMAPด้วยอาการ ใช้ Cruise แล้วเกียร์ออโต้เอ๋อ เปิดCruise วิ่ง เกียร์สับลงมา เกียร์ 4 เอง รอบเครื่องตวัดขึ้นสูง

ในรถ DMAX/MuX จะมีอยู่ตารางนึง ตารางนี้ ถ้าช่างมีความละเอียดอ่อนและใส่ใจ เคยลองเปลี่ยนค่าแล้วขับดูก่อนจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่ ดันเต็มรถเพี้ยนอีกต่างหาก!

และสำหรับรถที่มี Cruise control เกียร์ออโต้!!!!

ตัวแปรนี้ คาดว่าน่าจะเอาไว้สั่งการระบบเกียร์ออโต้

ซึ่งถ้าช่างทะลึ่งดันเต็มเมื่อไหร่ กล่องเกียร์ จะคิดว่า

กล่องหลักเครื่องยนต์ ต้องการกำลังเต็มที่ ตลอดเวลา

ผลลัพท์คือ..........

เกียร์ถูกสั่งให้เปลี่ยนลงเกียร์ต่ำเหมือน Kick down

งานรีแมพ ต้องมีความละเอียดอ่อน รอบคอบ และลองกับรถช่างมาก่อน ไม่ใช่เอารถลูกค้าคันเป็นล้านเป็นหนูลองยา