top of page

MuX 2015 ติดตั้ง Cruise Control แท้ + Remap แก้งานเครื่องเสียงดัง

ลูกค้า Remap มาใช้งานไปซักพักเครื่องเสียงดังเดินเบาไม่นิ่ง ทางเรารับแก้งานให้ฟรี สำหรับลูกค้า Cruise control

เนื่องจาก

-ดันBoostกับRail Pressureมาเยอะไม่สัมพันธ์กัน

-ยกหัวฉีดทั้งตาราง เลยทำให้เดินเบาไม่นิ่ง

หลังจากแก้งานไป เครื่องเดินนิ่งขึ้น สมูทขึ้น ลูกค้า Happy จบสวยๆครับ

bottom of page