top of page

Cruise control DMAX MuX Cruise แท้ เหมือนตัวนอก ไม่ใช้กล่องพ่วง


ที่แรกในไทยกับการใช้งาน Cruise control บนรถ Isuzu all new D-Max โฉมแรกปี 2011

bottom of page